2018-02-26: A much improved version of DegreesOfWikipedia has been released by a different author, with visual rendering. Visit SixDegreesOfWikipedia.com !

Wybierz język
endeesfrhiitjanlplptrusvzhsimple

Stopnie Wikipedia jest narzędziem wielojęzyczne za znalezienie dystansu pomiędzy artykułami na żywo kopią wikipedii. Spróbować, wprowadzić dwa warunki poniżej i kliknij przycisk!

a1: a2:
przypadkowy przypadkowy

Opcje dodatkowe:
Odwrotnym kierunku artykułu
Przejdź artykułów (opcjonalnie - po jednym w wierszu):

Pozwalają Linki, które pojawiają się w polach strony - (daje szybsze rezultaty i krótsze połączenia)
Pozwalają czterocyfrowy rok

   

Szczytowe wykorzystanie pamięci: 626,288
Strona wygenerowana w 0.0051 sec
Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization
Please Donate to support Wikipedia

Kontakt z nami

(c)2022 LKDev  |   GitHub - LKDev5/degreesofwikipedia

Thanks to Adam, DaveM, Josh Pettett, and Doug Shaffren for testing, and to Janson Feng for jQuery helps!
And many thanks to Fred Gutierrez for some much needed security butt kicking.